Futo Akiyoshi
Taro Izumi
Keiko Kimoto
Kengo Kito
Sako Kojima
Takeshi Makishima
Toshihiko Mitsuya
Nobuhiko Murayama
Kouichi Tabata
Kei Takemura
Takahiro Ueda
Shingo Yoshida
Performance
Takehito Koganezawa
with Saori HalaTHE ECHO 2012 Berlin


Copyright (c) 2013 The Echo All rights reserved.